Stanowiska specjalistyczne w UMK


 

 

 

 

 

 

 

  • Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds.Orzekania o Niepełnosprawności - Rafał Wardęga

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2008-06-02
Data publikacji:
2008-06-24
Data aktualizacji:
2019-01-25
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-25 08:17:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-15 09:22:59
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-11 09:45:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-02 09:18:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-07-31 14:07:22
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-23 13:48:23
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-12 07:51:06
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 12:31:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:17:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-09-18 14:07:34
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja