Stanowiska specjalistyczne w UMK


 

 

 

 

  • Koordynator do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków - Bogdan Dąsal

 

 

 

 

  • Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds.Orzekania o Niepełnosprawności - Rafał Wardęga

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOSELAK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2008-06-02
Data publikacji:
2008-06-24
Data aktualizacji:
2020-06-18
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-18 14:40:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 12:09:25
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-16 12:09:10
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-16 08:40:44
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-16 08:40:30
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:17:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-15 09:22:59
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-11 09:45:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-02 09:18:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-07-31 14:07:22
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja