Obowiązujący plan dla TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ Logo
 

UWAGA:

1) W obszarze planu sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
BAGRYPrzekierowanie do strony planuZAKOLE WISŁYPrzekierowanie do strony planuREJON ULICY KOSZYKARSKIEJPrzekierowanie do strony planuREJON ULICY PRZEWÓZPrzekierowanie do strony planu
2) Od dnia 9 sierpnia 2013 r. w części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - WSCHÓD"Odnośnik do planu
3) W dniu 30 grudnia 2006 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ZABŁOCIEOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 63,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów - Prokocim, XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVIII/1250/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 847, poz. 5126 z dnia 29 listopada 2006 r. - obowiązuje od dnia 30 grudnia 2006 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 19 MB)
- zaktualizawany na dzień 9 sierpnia 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 19 MB)
- uchwalony w dniu 11 października 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 19 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 października 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 847, poz. 5126 z dnia 29 listopada 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXVIII/1250/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje obszary planowanej lokalizacji rozwiązań drogowych III obwodnicy oraz trasy szybkiego tramwaju. W północnej części granice planu obejmują pas wzdłuż ulicy Saskiej, z poszerzeniami na wysokości skrzyżowań z ulicami Nowohucką i Stoczniowców, Płaszowską i Przewóz oraz Lipską i Krzywda. W części środkowej obszar obejmuje zachodnią część zbiornika wodnego Bagry oraz teren wzdłuż ulicy Żołnierskiej.
Granice obszaru obejmują tereny torowiska linii kolejowej Kraków - Medyka w miejscach jej przekroczenia przez planowaną drogę oraz przez planowaną linię szybkiego tramwaju.
W części południowej granice obszaru obejmują tereny zakładu produkcyjnego "Tele-Fonika Kable S.A." (dawniej - Krakowskiej Fabryki Kabli): w miejscu planowanego przebiegu trasy oraz w miejscu planowanej lokalizacji torowiska szybkiego tramwaju. Granice obszaru obejmują także część terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ulicy Bieżanowskiej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip