Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

Lokalizacja BiuraOd 2 sierpnia 2017 r. obowiązują 154 plany miejscowe = 49,8% powierzchni Krakowa
Od 11 października 2017 r. oczekuje na wejście w życie 1 plan miejscowy
Od 11 października 2017 r. sporządzanych jest 67 planów miejscowychUchwała krajobrazowa - procedura sporządzania Lista alfabetyczna planów obowiązujących Lista alfabetyczna planów sporządzanych Listy planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych
STUDIUM 2014 Aktywna mapa z planami obowiązującymi Aktywna mapa z planami sporządzanymi Przeglądarka opracowań kartograficznych

AktualnościAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)

NewsletterNewsletter na adres e-mail lub Kanał Kanał RSS  

Uchwała krajobrazowaPrace nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

link zewnętrzny - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)
Prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.


ANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowychANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)

Zestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasie

KONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNEKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem Biura)

Powołanie Zespołu ZadaniowegoPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 846/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-13 12:59:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-09-08 10:39:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-09-08 09:19:21
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-07 12:30:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-25 12:26:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-20 12:56:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-06 09:28:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-29 09:38:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-19 12:39:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-19 09:53:04
TOMASZ GDULA
 Edycja