Referaty Rejestracji Pojazdów

 

INFORMACJA telefon 12 616 9109

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAW - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Obsługa mieszkańców wg adresu zameldowania:

 

Śródmieście i Krowodrza - al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Kierownik Referatu KM-01 - Mariola Olszewska
Kierownik Referatu KM-02 - Maciej Nowak
faksy 12 616 9119, 12 616 9178, 12 616 9275

 

Nowa Huta - os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Kierownik Referatu KM-03 - Paweł Hola
faks 12 616 8746

 

Podgórze - ul. Wielicka 28 a, 30-552 Kraków
Kierownik Referatu KM-07 - Andrzej Ślaski
faksy: 12 616 5743, 12 616 5750, 12 616 5739

 

Punkt Obsługi Mieszkańca - ul. Stawowa 61, Galeria handlowa w Bronowicach lokal nr 157

Punkt Obsługi Mieszkańca - ul. Kamieńskiego 11, Galeria handlowa w Bonarce lokal nr G 26

 

 

Godziny obsługi:

poniedziałek - piątek 7.40 do 18.00
w godz. 15.30 do 18.00 – jest ograniczona ilość stanowisk do obsługi bieżącej, w przypadku dużej ilości spraw i braku możliwości załatwienia w tym samym dniu, istnieje możliwość pozostawienia dokumentów do realizacji w dniu następnym.

Galeria handlowa w Bronowicach: poniedziałek - sobota 10.00 - 18.00.

 

Godziny obsługi kas:

poniedziałek - piątek 7.40 - 17.45  

 

  1. Jak załatwić sprawę:

 

a. Rejestracja pojazdów

- Pojazd nowy (w załączeniu wniosek): procedura KM-1
- Pojazd używany zakupiony na terenie RP (w załączeniu wniosek): procedura KM-2

- Wyrejestrowanie pojazdu (w załączeniu wniosek): procedura KM-7 
- Czasowa rejestracja pojazdu, np. przejazd na bad. techniczne, wywóz za granicę - czerwone tablice (w załączeniu wniosek): procedura KM-9 
- Czasowa rejestracja pojazdu - tablice badawcze (w załączeniu wniosek): procedura KM-10 
- Pojazd używany sprowadzony z zagranicy (w załączeniu wniosek); procedura KM-14 

- Rejestracja pojazdu „SAM"

 
b. Zmiany w pojazdach już zarejestrowanych 

1. GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO, VAT, PIT, CIT, BUS wpisanie lub wykreślenie (w załączeniu wniosek): procedura KM-3

2. Wymiana lub wtórnik tablic rejestracyjnych np. kradzież, zagubienie, zniszczenie (w załączeniu wniosek): procedura KM-4
3. Wtórnik: Dowodu Rejestracyjnego, Pozwolenia Czasowego, Karty Pojazdu (w załączeniu wniosek):procedura KM-5 
4. Wymiana Dowodu Rejestracyjnego - brak miejsca na badanie tech. lub zmiana danych osobowych (w załączeniu wniosek): procedura KM-6 

5. Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu (w załączeniu wniosek): procedura KM-8

6. Zwrot zatrzymanego Dowodu Rejestracyjnego lub Pozwolenia Czasowego (w załączeniu wniosek): procedura KM-11 
7. Tabliczka znamionowa - nadanie cech identyfikacyjnych np. nr nadwozia, podwozia, ramy ( w załączeniu wniosek): procedura KM-12 

9. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie np. poj. ciężarowe, autobusy, specjalne (w załączeniu wniosek): procedura KM-15

11. Zawiadomienie o zbycia pojazdu (w załączeniu wniosek): procedura KM-17

 

c. Sprawy załatwiane elektronicznie:

 

d. Załatwienie sprawy na termin

Ten sposób obsługi nie wymaga oczekiwania klienta w kolejce na załatwienie sprawy. Wniosek z kompletem załączników należy złożyć w punkcie informacyjnym

Referatu Rejestracji Pojazdów i uzgodnić z pracownikiem termin realizacji sprawy i odbioru dokumentów. 

 

e. Inne druki do pobrania

 

1.  Wniosek o zmianę: adresu, wpisanie lub wykreślenie współwłaściciela, parametry techniczne pojazdu [ pdf ]

2.  Wniosek o ujawnienie w dowodzie rejestracyjnym współmałżonka [ pdf]

3.  Wniosek-wezwanie do zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu [pdf]

4.  Wniosek o: wtórnik nalepki na szybę, wydanie kserokopii dowodu rej. lub zaświadczenia [pdf]

5.  Upoważnienie współmałżonka [pdf]

6.  Wzór upoważnienia [pdf] 

7.  Oświadczenie o adresie zamieszkania [pdf]

8.  Wzór umowy sprzedaży pojazdu 

9.  Obejrzyj wersję w języku migowym

10.Przed zakupem pojazdu  warto wiedzieć

 

f. Najczęściej zadawane pytania (TUTAJ)