SPRAWY REJESTRACJI POJAZDÓW

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

12 616 9109

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców obsługuje klientów

w godzinach: 7.40 - 15.00

Sprawę można załatwić:

po wcześniejszej rezerwacji wizyty [TUTAJ] lub bezpośrednio po pobraniu bloczka w wybranej lokalizacji Wydziału

 

Od 1 lipca br. UMK uruchamia Punkty Obsługi Mieszkańców w centrach handlowych:

Bronowice, Bonarka i Serenada – od poniedziałku do piątku w godz. 10.oo do 18.oo.

Obsługa w POM będzie odbywać się po uprzedniej rezerwacji wizyty [TUTAJ]. lub bezpośrednio po pobraniu bloczka

Ze względu na obsługę osób umówionych,dzienna ilość bloczków jest ograniczona

 

Uwaga

Dowody rejestracyjne i wtórniki tablic rejestracyjnych oraz tablice na bagażnik dla wniosków złożonych przed zamknięciem POM-ów (do 13.03.2020 r.) można odbierać w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub w odpowiedniej lokalizacji:

- al. Powstania Warszawskiego 10, jeżeli wniosek złożony był w POM Bronowice,

- os. Zgody 2 jeżeli, wniosek złożony był w POM Serenada,

- ul. Wielickiej 28a jeżeli, wniosek złożony był w POM Bonarka.

 

 

 

 

KOMUNIKAT 1

 

Zmiana terminu na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE  oraz zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu

 

Szanowny Kliencie,

Do 180 dni został wydłużony termin:

  • na zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce – dotyczy pojazdów zakupionych/sprzedanych po 29 lutego br.;
  • na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dotyczy pojazdów sprowadzonych po 29 lutego br. 

NIE MUSISZ TERAZ ZAŁATWIAĆ TYCH SPRAW – MASZ NA TO 180 DNI #ZOSTAŃWDOMU

 

 

 Ważne!

 

Pozowolenie czasowe, których termin wazności upłynął 12 marca 2020 roku zachwoują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

 

 ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAW - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 

 

Referaty Rejestracji Pojazdów oraz Punkty Obsługi Mieszkańców (POM)

 

Śródmieście i Krowodrza - al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Kierownik Referatu KM-01 - Andrzej Ślaski tel. 12 616 9109
Czasowe Zastępstwo Kierownika Referatu KM-02 - Edyta Witulska tel. 12 616 9109
faksy 12 616 9119, 12 616 9178, 12 616 9312

 

Nowa Huta - os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Kierownik Referatu KM-03 - Maciej Nowak tel. 12 616 9109
faks 12 616 8746

 

Podgórze - ul. Wielicka 28 a, 30-552 Kraków
p.o. Kierownik Referatu KM-07 - Barbara Zapiór, tel. 12 616 9109
faksy: 12 616 5743, 12 616 5750, 12 616 5739

 

Punkty Obsługi Mieszkańców w Centrach Handlowych 

ul. Stawowa 61, Galeria handlowa w Bronowicach lokal nr 193 * 

ul. Kamieńskiego 11, Galeria handlowa w Bonarce lokal nr G 26 *

ul. Bora-Komorowskiego 41, Galeria handlowa Serenada lokal nr B213 *

 

  • kontakt e-mail www.bip.krakow.pl/idz
  • Sprawdzenie pojazdu przed zakupem - kilka ważnych uwag [TUTAJ]
  • Dowód rejestracyjny jest do odbioru [TUTAJ]. Zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie" lub otrzymasz SMS potwierdzającego gotowość wydania dokumentu.

 

Kasy czynne [TUTAJ]

 

 

 

W POM opłatę można dokonać jedynie kartą płatniczą przez terminal PWPW S.A., za którą PWPW S.A.pobierana opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł.

Dodatkowo w POM Serenada od poniedziałku do piątku jest możliwość dokonania opłaty za rejestrację pojazdów w opłatomacie (bez opłaty manipulacyjnej).

 

Jak załatwić sprawę

1. Rejestracja pojazdów

     a. Pojazd nowy [TUTAJ procedura KM-1 i wniosek]
     b. Pojazd używany zakupiony na terenie RP  [TUTAJ procedura KM-2 i wniosek]

     c. Wyrejestrowanie pojazdu   [TUTAJ procedura KM-7 i wniosek] 
     d. Czasowa rejestracja pojazdu, np. przejazd na bad. techniczne, wywóz za granicę - czerwone tablice  [TUTAJ procedura KM-9 i wniosek]  
     e. Rejestracja profesjonalna pojazdów [TUTAJ procedura KM-10 i wniosek]
     f. Pojazd używany sprowadzony z zagranicy  [TUTAJ procedura KM-14 i wniosek]

     g. Rejestracja pojazdu „SAM" [TUTAJ informacja]

 
2. Zmiany w pojazdach już zarejestrowanych 

     a. GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO, VAT, PIT, CIT, BUS wpisanie lub wykreślenie  [TUTAJ procedura KM-3 i wniosek]

     b. Wymiana lub wtórnik tablic rejestracyjnych np. kradzież, zagubienie, zniszczenie, wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej  [TUTAJ procedura KM-4 i wniosek]
     c. Wtórnik: dowodu rejestracyjnego, Pozwolenia Czasowego, Karty Pojazdu  [TUTAJ procedura KM-5 i wniosek]  
     d. Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na badanie techniczne oraz zmiana danych właściciela pojazdu  [TUTAJ procedura KM-6 i wniosek]

     e. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian konstrukcyjnych pojazdu [TUTAJ procedura KM-8 i wniosek]

     f.  Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego [TUTAJ procedura KM-11 i wniosek] 
     g. Tabliczka znamionowa - nadanie cech identyfikacyjnych np. nr nadwozia, podwozia, ramy  [TUTAJ procedura KM-12 i wniosek]

     h. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie np. poj. ciężarowe, autobusy, specjalne  [TUTAJ procedura KM-15 i wniosek]

     i.  Zawiadomienie o zbycia pojazdu [TUTAJ procedura KM-17 i wniosek]

 

 

3. Druki do pobrania

     a. Wniosek o zmianę: adresu, wpisanie lub wykreślenie współwłaściciela, parametry techniczne pojazdu [do pobrania PDF]

     b. Wniosek o indywidualny wyróżnik (indywidualne tablice rejestracyjne) [do pobrania PDF]

     c. Wniosek o dopisanie do dowodu rejestracyjnego współmałżonka [do pobrania PDF]

     d. Wniosek o wtórnik nalepki na szybę, wydanie kserokopii dowodu rej. lub zaświadczenia [do pobrania PDF]

     e. Wniosek o przyjęcie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną [do pobrania PDF]

     f.  Oświadczenia współmałżonka [do pobrania PDF]   

     g. Wzór pełnomocnictwa [do pobrania PDF]

     h. Oświadczenie o adresie zamieszkania [do pobrania PDF]

     i. Wzór umowy sprzedaży pojazdu [do pobrania PDF]

     j. Przed zakupem pojazdu warto wiedzieć [TUTAJ]

 

4. Najczęściej zadawane pytania (TUTAJ)