SPRAWY UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA POJAZDÓW

 

  

INFORMACJA TELEFONICZNA

12 616 9109 

 

 

Refertat Praw Jazdy

 

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Kierownik Referatu - Wojciech Florczyk, tel. 12 616 9450

faks 12 616 9371

kontakt e-mail: www.bip.krakow.pl/idz

 

  

 

INFORMACJA  OGÓLNA

 

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAW - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 

1. Kandydat na kierowcę musi założyć w Urzędzie Miasta Profil Kandydata na Kierowcę - lokalizacje niżej w punkcie składanie wniosków...

2. Opłata za prawo jazdy (wydanie, wtórnik, zmiana danych, wpis kwalifikacji) wynosi– 100,50 zł.

3. Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi – 35,00 zł.

4. Opłata za pozwolenie tramwajowe (wydanie, zmiana danych, wtórnik) wynosi – 30,50 zł.

5. Opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne (wydanie, przedłużenie ważności, wtórnik, zamiana danych) wynosi - 50,00 zł.

6. Opłat można dokonać w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na konto podając w tytule imię i nazwisko oraz nr Pesel.

7. Wykaz ośrodków szkolenia kierowców - [pobierz  t u t a j].

8. Wniosek do pobrania - [t u t a j]. 

9. Kilka ważnych informacji - utrata p.j., wymiana zagranicznego p.j., wydanie p.j. poza miejscem zameldowania [t u t a j]

 

Składanie wniosków, podań i zakładanie Profili Kandydata na Kierowcę: poniedziałek - piątek, w godz.: 7.40 - 18.00

al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne parter, stanowiska nr 32 do 34

ul. Wielicka 28a, II piętro, stanowisko nr 3

os. Zgody 2, pokój 104, stanowisko nr 11

 

Punkty Obsługi Mieszkańców w Centrach Handlowych

ul. Stawowa 61, Galeria handlowa w Bronowicach lokal nr 193*

ul. Kamieńskiego 11, Galeria handlowa w Bonarce lokal nr G 26*

ul. Bora-Komorowskiego 41, Galeria handlowa Serenada lokal nr B213 *

 

 

 

Odbiór prawa jazdy : poniedziałek- piątek 7.40 - 18.00

 • al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne parter, stanowiska nr 32 do 34

Zatrzymane prawa jazdy

 • al. Powstania Warszawskiego 10, VIII piętro, pokój 810
 • tel. 12 616 9347, 12 616 9368, faks 12 616 9371
 • godziny obsługi klientów - poniedziałek- piątek 7.40 - 15.30

Kasy czynne

poniedziałek - piątek, w godz. 7.40- 17.45

 

 

* 1. Automatyczna blokada systemu kolejkowego i wydawanie bloczków następuje dla:

      - wydawania dowodów rejestracyjnych i obsługi praw jazdy o godzinie 17.45. 

   2. W POM opłatę można dokonać jedynie kartą płatniczą przez terminal PWPW S.A., za którą PWPW S.A. pobierana opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł.

 

 Jak załatwić sprawę

1. Uprawnienia do kierowania pojazdami :

 1. Wydawanie wtórnika:
 2. Wymiana praw jazdy [procedura KM-19 i wniosek tutaj]
 3. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy [wniosek i procedura KM-20 i wniosek tutaj]
 4. Profil kandydata na kierowcę (PKK) [procedura KM-21 i wniosek tutaj]
 5. Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe [procedura KM-22 i wniosek tutaj]
 6. Zmiana danych - wydawanie praw jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem [procedura KM-23 i wniosek tutaj]
 7. Zwrot zatrzymanego lub cofniętego prawa jazdy [procedura 24 i wniosek tutaj]

2. Inne druki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie dokumentów z akt kierowcy [tutaj]
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji [tutaj]
 3. Wniosek wydanie prawa jazdy [tutaj]
 4. Oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy [tutaj]
 5. Oświadczenie o zamieszkaniu w Krakowie [tutaj]
 6. Wzór pełnompcnictwa [tutaj] 

 

3. Sprawdź czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

                                                                                  

4. Najczęściej zadawane pytania dotyczące praw jazdy [TUTAJ]