SPRAWY UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA POJAZDÓW

 

  

Informacja telefoniczna - infolinia

12 616 9109 

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców obsługuje klientów

w godzinach: 8.oo - 15.00

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy ważność:

 

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) uprawnień do kierowania pojazdami,

 

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od12.03.2020) albo stanu epidemii (od 20.03.2020), ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 695).

 

 

Refertat Praw Jazdy

 

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Kierownik Referatu - Wojciech Florczyk, tel. 12 616 9109

faks 12 616 9371

kontakt e-mail: www.bip.krakow.pl/idz

 

  

 

INFORMACJA  OGÓLNA

 

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAW - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 

1. Kandydat na kierowcę musi założyć w Urzędzie Miasta Profil Kandydata na Kierowcę - lokalizacje niżej w punkcie składanie wniosków...

2. Opłata za prawo jazdy (wydanie, wtórnik, zmiana danych, wpis kwalifikacji) wynosi– 100,50 zł.

3. Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi – 35,00 zł.

4. Opłata za pozwolenie tramwajowe (wydanie, zmiana danych, wtórnik) wynosi – 30,50 zł.

5. Opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne (wydanie, przedłużenie ważności, wtórnik, zamiana danych) wynosi - 50,00 zł.

6. Opłat można dokonać w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na konto podając w tytule imię i nazwisko oraz nr Pesel.

7. Wykaz ośrodków szkolenia kierowców - [TUTAJ].

8. Wniosek do pobrania - [TUTAJ]. 

9. Kilka ważnych informacji - utrata prawa, wymiana zagranicznego lub wydanie prawa jazdy poza miejscem zameldowania [TUTAJ]

 

Składanie wniosków, podań, zakładanie Profili Kandydata na Kierowcę oraz odbiór prawa jazdy: poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 15.00

   al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne I piętro, stanowiska nr 57, 58, 59

 

Zatrzymane prawa jazdy: poniedziałek - piątek, w godz.8.00 - 15.00

   al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne I piętro, boks 75

   tel. 12 616 9347, 12 616 9368, faks 12 616 9371

 

Kasy zobacz  [TUTAJ]

 

* 1. Automatyczna blokada systemu kolejkowego i wydawanie bloczków następuje dla:

      - wydawania dowodów rejestracyjnych i obsługi praw jazdy o godzinie 15.00. 

   2. W POM opłatę można dokonać jedynie kartą płatniczą przez terminal PWPW S.A., za którą PWPW S.A. pobierana opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł.

 

 Jak załatwić sprawę

1. Uprawnienia do kierowania pojazdami

 1. Wydawanie wtórnika:
 2. Wymiana praw jazdy [procedura KM-19 i wniosek TUTAJ]
 3. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy [wniosek i procedura KM-20 i wniosek TUTAJ]
 4. Profil kandydata na kierowcę (PKK) [procedura KM-21 i wniosek tutaj]
 5. Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe [procedura KM-22 i wniosek TUTAJ]
 6. Zmiana danych - wydawanie praw jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem [procedura KM-23 i wniosek TUTAJ]
 7. Zwrot zatrzymanego lub cofniętego prawa jazdy [procedura 24 i wniosek TUTAJ]

2. Druki do pobrania

 1. Wniosek wydanie prawa jazdy [PDF tutaj]  [interaktywny TUTAJ]
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji [TUTAJ]
 3. Wniosek o wydanie dokumentów z akt kierowcy [TUTAJ]
 4. Oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy [TUTAJ]
 5. Oświadczenie o zamieszkaniu w Krakowie [TUTAJ].
 6. Wzór pełnomocnictwa [TUTAJ] 

3. Sprawdź czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru [TUTAJ].

    Zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie" lub otrzymasz SMS potwierdzającego gotowość wydania dokumentu.

                                                                                  

4. Najczęściej zadawane pytania dotyczące praw jazdy [TUTAJ]