Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obszarów:
- "BULWARY WISŁY II" (-> Odnośnik do planu),
- "MORELOWA" (-> Odnośnik do planu),
- "PASTERNIK" (-> Odnośnik do planu),
- "WRÓBLOWICE II" (-> Odnośnik do planu).
Wyłożenia powyższych projektów planów potrwają do dnia 17 sierpnia 2020 r.
Terminy dyskusji publicznych, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniach o wyłożeniu tych planów.

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2020-07-20
Data publikacji:
2020-07-20
Data aktualizacji:
2020-07-20