Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: SC
Adres siedziby: Lubelska 27, 30-003 Kraków
Telefon: 12-616-5519
Faks: 12-616-5520
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor - Kierownik Usc: Edmund Olczak
Zastępca Dyrektora - Zastępca Kierownika Usc: Szczepan Ciuła

Zakres działania:

sprawy przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny i rejestracji stanu cywilnego oraz wydawanie stosownych dokumentów.


Zarządzenie Nr 1392/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego


 


Uwagi:

INFORMACJA TELEFONICZNA: 12 616 5512, 12 616 5513

 

INFORMACJA MAILOWA: sc.umk@um.krakow.pl

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie obsługuje klientów w godzinach: 7.40 - 15.00


Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia wizyty przez Internet.

 

Internetowa rejestracja wizyt 

 

(rezerwacja wizyty nie dotyczy rejestracji zgonów)

 

Informacja na temat bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie

 

Czas dostawy dokumentów stanu cywilnego na terenie Polski uzależniony jest od operatora pocztowego.

 

 

Godziny obsługi w Urzędzie Miasta Krakowa

Telefony kontaktowe w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa

Lokalizacje i plany przestrzenne

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • Krystyna Gurgul, Inspektor, Referat Archiwum USC dla dzielnic od I do XIII (SC-04), pok. nr 301, ul. Lubelska 27,
  • Marta Kruszak, Starszy Inspektor, Referat Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego (SC-03), pok. nr 305, ul. Lubelska 27. 

INFORMACJE DODATKOWEStruktura wydziału:
Referat Organizacyjny - SC-01
Referat Rejestracji Bieżącej - SC-02
Referat Transkrypcji Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego - SC-03
Referat Archiwum Usc dla Dzielnic od I do XIII - SC-04
Referat Usc dla Dzielnic od XIV do XVIII - SC-05


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego (30)


Wstecz