Urząd Miasta Krakowa

 

Kierownictwo Urzędu Miasta Krakowa

 

 

Lista Wydziałów UMK

Biuro Ds. Ewidencji Mienia - EM
Biuro Ds. Ochrony Zdrowia - BZ
Biuro Ds. Osób Niepełnosprawnych - ON
Biuro Funduszy Europejskich - BE
Biuro Kontroli Wewnętrznej - BK
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych - MS
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - KZ
Biuro Planowania Przestrzennego - BP
Biuro Prasowe - BI
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji - MR
Biuro Skarbnika - BS
Kancelaria Prezydenta - KP (Biuro Współpracy Krajowej, Biuro Współpracy Zagranicznej)
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa - BR
Urząd Stanu Cywilnego - SC
Wydział Architektury i Urbanistyki - AU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OC
Wydział Budżetu Miasta - BM
Wydział Ds. Jakości Powietrza - JP
Wydział Edukacji - EK
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - EW
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców - KM
Wydział Finansowy - FK
Wydział Geodezji - GD
Wydział Gospodarki Komunalnej - GK
Wydział Informatyki - IT
Wydział Kształtowania Środowiska - WS
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego - KD
Wydział Mieszkalnictwa - ML
Wydział Obsługi Urzędu - OU
Wydział Organizacji i Nadzoru - OR
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji - WP
Wydział Podatków i Opłat - PD
Wydział Promocji i Turystyki - PT
Wydział Rozwoju Miasta - WR
Wydział Skarbu Miasta - GS
Wydział Sportu - SP
Wydział Spraw Administracyjnych - SA
Wydział Spraw Społecznych - SO
Zespół Audytu Wewnętrznego - ZA
Zespół Radców Prawnych - PR


Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-23 13:45:10
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2018-02-23 08:00:14
RENATA CICHOŃ
 Edycja
2018-02-21 14:58:15
DOROTA KUREK
 Edycja
2018-02-21 12:15:10
MARIAN WNĘK
 Edycja
2018-02-21 11:36:12
ARTUR LEWANDOWSKI
 Edycja
2018-02-21 11:32:50
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2018-02-21 08:15:10
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2018-02-21 07:46:08
BEATA BATKO
 Edycja
2018-02-20 15:05:53
ADAM ŚLIWIŃSKI
 Edycja
2018-02-20 13:29:59
RENATA CICHOŃ
 Edycja