Lista Wydziałów UMK

Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa - BD
Biuro Ds. Ewidencji Mienia - EM
Biuro Ds. Podatku Vat - BV
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - KZ
Biuro Nadzoru Właścicielskiego - NW
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji - MR
Centrum Obsługi Informatycznej - IT
Kancelaria Prezydenta - KP (Biuro Współpracy Krajowej, Biuro Współpracy Zagranicznej)
Kancelaria Rady Miasta Krakowa - BR
Krakowskie Centrum Świadczeń - SO
Urząd Stanu Cywilnego - SC
Wydział Architektury i Urbanistyki - AU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OC
Wydział Budżetu Miasta - BM
Wydział Ds. Jakości Powietrza - JP
Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji - PI
Wydział Ds. Turystyki - WT
Wydział Edukacji - EK
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - EW
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców - KM
Wydział Finansowy - FK
Wydział Geodezji - GD
Wydział Gospodarki Komunalnej - GK
Wydział Komunikacji Społecznej - KS
Wydział Kontroli Wewnętrznej - WK
Wydział Kształtowania Środowiska - WS
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego - KD
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu - IR
Wydział Mieszkalnictwa - ML
Wydział Obsługi Urzędu - OU
Wydział Organizacji i Nadzoru - OR
Wydział Planowania Przestrzennego - BP
Wydział Podatków i Opłat - PD
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - SZ
Wydział Skarbu Miasta - GS
Wydział Sportu - SP
Wydział Spraw Administracyjnych - SA
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji - SI
Zespół Audytu Wewnętrznego - ZA
Zespół Radców Prawnych - PR


Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-08 16:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-08 15:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-08 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-08 13:32:59
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2020-07-08 11:36:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-07-08 10:12:30
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2020-07-08 09:18:40
MAŁGORZATA BĄCZYŃSKA
 Edycja
2020-07-08 08:30:06
KONRAD SZUBA
 Edycja
2020-07-08 08:01:24
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2020-07-08 07:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja