BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej - zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez placówkę ma uwzględniać wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

  • Publiczne

 

L.p.

Nazwa jednostki

Adres jednostki

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

BIP jednostki

1

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Praska 25

30-329, Kraków

12 266 03 64
12 267 01 72 

12 267 01 72 

sekretariat@dpspraska.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=239

2

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Helclów 2

31-148, Kraków

12 634 42 55

12 633 08 28

sekretariat@dpshelclow.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=232

3

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Nowaczyńskiego 1

30-336, Kraków

12 255-41-61 

12 269-10-57

dps@dpsnowaczynskiego.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=233

4

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Radziwiłłowska 8

31-026, Kraków

12 422 99 56

12 421 15 16

wew. 210

sekretariat@dpsradziwillowska.krakow.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=231

5

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Łanowa 39

30-066, Kraków

12 653 22 47

12 659 00 41

sekretariat@dpslanowa39.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=234

6

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

ul. Łanowa 41

30-725, Kraków

12 650 56 00

12 653 23 35

sekretariat@dpslanowa41.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=324

7

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Łanowa 43

30-725, Kraków

12 653 20 41

12 650 54 60

12 653 03 90

dpslanowa43@ceti.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=325

8

Dom Pomocy Społecznej

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Babińskiego 25

30-393, Kraków

12 262 02 27

12 260 82 81

12 262 02 72

dpsbab@gmail.com

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=303

9

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

ul. Krakowska 55

31-066, Kraków

12 430 63 17

12 430 52 74

12 430 62 30

12 430 62 12

sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=300

10

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

os. Szkolne 28

31-977, Kraków

12 644 26 93

12 644 40 79

dps.szkolne28@gmail.com

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=301

11

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

ul. Kluzeka 6

31-222, Kraków

12 415 25 92 12 444 70 62 dpskluzeka@dpskluzeka.pl https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=229
  • Niepubliczne

L.p.

Nazwa jednostki

Adres jednostki

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

1

Dom Pomocy Społecznej  dla osób przewlekle somatycznie chorych

 

ul. Podgórki Tynieckie 96

30-398, Kraków

+48 (12) 267 5055

-

 

dps.krakow.podgorki@sluzebniczkikr.pl

2

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

ul. Sołtysowska 13d

31-598, Kraków

+48 (12) 684 5290

+48 (12) 684 5291

dps@dps-soltysowska.pl

 

http://www.dps-soltysowska.pl

3

Dom Pomocy Społecznej  dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Ułanów 25

31-450, Kraków

+48 (12) 417 3848

-

 

fundacja@bci.pl

 

4

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Łanowa 1b

30-725, Kraków

+48 (12) 650 5020

-

 

trynitarzedps@gmail.com

 

5

Rodzinny Dom Pomocy

ul. Źródlana 15

30-734, Kraków

 +48 (12) 653 0341  -  -