BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

 

 „Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55”.Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP podlegają udostępnieniu na wniosek, a informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. DPS ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków, tel. 12 430 63 17, e-mail: sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl