BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

tel. 12 616-54-27, fax. 12 616-54-28

REGON: 351505308, NIP: 677-17-34-298

e-mail: do@mops.krakow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

www.mops.krakow.pl

 


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/228/91 z dnia 14 października 1991 roku (z późn. zm.).

 

Statut MOPS przyjęty został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVII/1158/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r.

 

Regulamin organizacyjny MOPS został zatwierdzony zarządzeniem nr 1409/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04 czerwca 2018 r.

 

System Pomocy Społecznej Miasta Krakowa powołany został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIII/106/99 z dnia 17 marca 1999 roku.

 Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP podlegają udostępnieniu na wniosek, a informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. MOPS ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pok. nr. 004, tel. 12 616-54-27, e-mail: do@mops.krakow.pl