BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

 

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek.


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona,  

jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zapraszamy na naszą stronę:  www.dpslanowa39.pl