BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej

30 - 725 Kraków, ul. Łanowa 43  

Tel: 12 - 653 - 20 - 41, 12 - 650 - 54 - 60,
Fax: 12 -653 - 03 - 90
          Email: dpslanowa43@ceti.pl             
Strona domowa: http://www.ceti.pl/lanowa
 Misja Placówki

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) informuje się, że informacje publiczne będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43 i nieudostępnione w BIP są,na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej.