BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul.Łanowa 41

 

 

zapraszamy również do naszej strony domowej

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie Domu. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.