Sporządzana UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA Logo
 


Rada Miasta Krakowa w dniu 7 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/432/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Nowe regulacje prawne dadzą realną możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na jej odbiór. Przedmiotowa uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu. Przedmiotem regulacji uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" będą gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury. Prace nad sporządzeniem uchwały prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA.

 

 


Prace nad sporządzeniem projektu uchwały prowadził WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


PRZEKAZANIE POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”
oraz projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu tego planu:
Odnośnik do zarządzeń przekazującychstrona bip
dokument pdf-tekstPODSUMOWANIE ANKIETY dotyczącej nośników reklamowych w Krakowie (listopad-grudzień 2019 r.)


strona bipPRZEPROWADZONE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY (wraz z rozpatrzeniami uwag i stenogramami z dyskusji publicznych)


 

Uchwalanie:

 1. Zarządzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 do zarządzenia

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 do zarządzenia

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 3 do zarządzenia

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 4 do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 13/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 61/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Druk nr 986):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 62/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Druk nr 985):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Dokumenty powiązane:

 1. Zarządzenie Nr 3478/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 3. Zarządzenie Nr 1547/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1546/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 do zarządzenia

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1512/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 3515/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 7. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 8. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”:

  Odnośnik do treści ogłoszeniaTreść ogłoszenia


 9. Uchwała Nr XXVI/432/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa w BIP z uchwałąstrona bip


 10. Zarządzenie Nr 2542/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa w BIP z zarządzeniemstrona bip

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychStrona Planowanie PrzestrzenneStrona Planowanie Przestrzenne

 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2015-10-01
Data publikacji:
2015-10-01
Data aktualizacji:
2020-01-17
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-17 11:51:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-17 11:50:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-13 12:32:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-02 08:37:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-24 08:26:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-23 15:17:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-23 15:10:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-28 14:49:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-18 08:16:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-11-12 13:04:28
TOMASZ GDULA
 Edycja