Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowa przyłączy dz.450,452,453,77/18 obr.12 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowa przyłączy