Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-11 Sala konferencyjna Miejskiego Centrum Dialogu ponownie dostępna

Miejskie Centrum Dialogu od 18 maja 2020 r. ponownie nieodpłatnie udostępniać będzie mieszkańcom i organizacjom pozarządowym salę konferencyjną zlokalizowaną przy ulicy Brackiej 10.

Ze względu na sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia, w spotkaniach będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 20 osób.

Metka i dziennik zmian2020-05-11 Obwieszczenie w związku z wszczęciem na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowych wraz z klatką schodową kamienicy przy ul. Krupniczej 12 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowych wraz z klatką schodową kamienicy przy ul. Krupniczej 12 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-05-11 AU-02-2.670.1.4.2020.AKW budynek wielorodzinny przy ul. Zielińskiego

,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zbiornikiem retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną, chodnikami, na działkach nr: 82/1, 82/6, 82/7 obręb 9 Podgórze, z infrastrukturą techniczną na działkach inwestycji oraz na działkach nr 81/1, 81/4, 84/10, 336, 57/1, 294/1, 58/1, 75/3, 75/5, 76/1, 80/1, 323/1, 323/2 obręb 9 Podgórze, przy ul. Zielińskiego w Krakowie"