Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-13 Obwieszczenie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy o sygnaturze: AU-02-3.6730.2.921.2019.ŁOK

Obwieszczenie informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa myjni ręcznej 5-stanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 68/35, 68/43 obr. 2 Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie”, na 9 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.