Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-04-03 Zgłoszenia zamiaru budowy ul Bjeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Metka i dziennik zmian2017-04-03 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Syrachowska dz.128/1,128/7,105,104/4,94/8 Nowa Huta

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.