Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-12-05 Zgłoszenie budowy- ul Tęczowa, dz.589 obr.33,Podgórze,Kraków

Przebudowa budynku jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian2017-11-29 Zgłoszenie budowy- ul. Jeleniogórska,dz.139/11,139/12obr.44 Podgórze, Kraków

Likwidacja odcinków sieci wodociągowej, przeniesienie hydrantu oraz sieci kanalizacji sanitarnej.