Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-13 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bularnia dz. 548 obr. 42 Krowodrza

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Obronna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wapowskiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podwórkowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu