Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Odmętowa dz.190/1 obr.56 Nowa Huta

Budowa budynku jednorodzinnego.