Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-05 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zaścianek dz.303/3,303/1,157/7 obr.13 Krowodrza

Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu.