Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-07 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Klimeckiego dz.74/4,207/18,238/1 obr.14 Podgórze

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.