Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-07 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzegowa dz.191,201/3,201/6,202/3,201/14,201/24 obr.1 Krowodrza

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.