Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Spacerowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Widok w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wiosenna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mieczysława Wrony w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesieia sprzeciwu, ul. Mieczysława Wrony w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu