Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-10 Zgłoszenie zamiaru budowy os. Dywizjonu 303 dz. 104/28, 104/30, 104/33, 104/39, 104/40, 104/41 obr.7 Nowa Huta

Przebudowa oraz budowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków na os. Dywizjonu 303 Etap II

Metka i dziennik zmian2018-12-10 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dekerta dz.97/8,206/14,49/10 obr.14 Podgórze

Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

Metka i dziennik zmian2018-12-07 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzegowa dz.191,201/3,201/6,202/3,201/14,201/24 obr.1 Krowodrza

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.