Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Plażowa dz.419,412/2 obr.31 Nowa Huta

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.