Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-10-24 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ul.Wadowska dz. 255,84/4 obr.17 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej