Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-28 Zgłoszenie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej os.Centrum B dz.159 obr.45 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej