Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-10-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Woźniców dz.27 obr.54 Nowa Huta

Przebudowa budynku jednorodzinnego.