Sporządzany plan LINDEGO Logo
 

Powierzchnia planu - 47,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LINDEGO".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady MiastaFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan znajduje się na obszarze objętym Planem Generalnym lotniska Kraków - Balice na lata 2016 - 2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Do celów planu miejscowego obszaru "Lindego" należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków - Balice poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o zawarte w Studium wytyczne,
- określenie zasad przekształceń terenów zabudowy magazynowo - składowej i produkcyjnej,
- tworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, służącej również integracji społeczności lokalnej,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych - w tym umożliwiającego szybkie dotarcie do lotniska.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-01 15:37:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-22 12:05:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-30 08:44:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-30 08:27:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:15:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-11 11:42:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-08 13:45:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-21 11:13:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-17 14:52:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-17 10:11:05
TOMASZ GDULA
 Edycja