Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 1379/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Skład Komisji:

1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

3. Fundacja Fundusz Partnerstwa

4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

5. Fundacja Aeris Futuro

6. Fundacja Sendzimira

7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

8. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

9. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie

10. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

11. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły

12. Stowarzyszenie Zielone Kliny

13. Fundacja Otwarty Plan

14. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”

15. Stowarzyszenie na Rzecz Toń

16.Fundacja Dzika Klinika

17. Stowarzyszenie Zielone Swoszowice 

Przewodnicząca Komisji:

Małgorzata Małochleb

Fundacja Otwarty Plan

e-mail: KDOsrodowisko@wp.pl

e-mail: gosia@otwartyplan.org

Wiceprzewodniczący Komisji: 

Kasper Jakubowski

Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

e-mail: kasper.jakubowski@gmail.com

Sekretarz Komisji:

Joanna Mieszkowicz

Fundacja Aeris Futuro

e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KDO DS. ŚRODOWISKA ZA 2019 R.


 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

ROK 2019

1. 23 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

Protokół z posiedzenia Komisji

 

2. 20 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

3. 20 marca 2019 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

4.  24 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

5. 29 maja 2019 r. o godz. 9:00 w Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Brackiej 1

6. 19 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

7. 3 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

Stronę archiwalną KDO Ds. Środowiska - lata 2014 - 2016

Stronę archiwalną KDO ds. Środowiska - lata 2017 - 2018

Stronę NGO Organizacje Pozarządowe