Uchwała Nr 29/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 4.12.2019 r. w sprawie projektu uchwały dla Rady Miasta Krakowa o ustanowieniu pomników przyrody

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 1379/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Skład Komisji:

1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

3. Fundacja Fundusz Partnerstwa

4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

5. Fundacja Aeris Futuro

6. Fundacja Sendzimira

7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

8. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

9. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie

10. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

11. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły

12. Stowarzyszenie Zielone Kliny

13. Fundacja Otwarty Plan

14. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”

15. Stowarzyszenie na Rzecz Toń

16.Fundacja Dzika Klinika

17. Stowarzyszenie Zielone Swoszowice 

18. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców

Przewodnicząca Komisji:

Małgorzata Małochleb

Fundacja Otwarty Plan

e-mail: KDOsrodowisko@wp.pl

e-mail: gosia@otwartyplan.org

Wiceprzewodniczący Komisji: 

Kasper Jakubowski

Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

e-mail: kasper.jakubowski@gmail.com

Sekretarz Komisji:

Joanna Mieszkowicz

Fundacja Aeris Futuro

e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KDO DS. ŚRODOWISKA ZA 2019 R.


 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

ROK 2019

1. 23 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

Protokół z posiedzenia Komisji

 

2. 20 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

3. 20 marca 2019 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

4.  24 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

5. 29 maja 2019 r. o godz. 9:00 w Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Brackiej 1

6. 19 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

7. 3 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

8. 25 września 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

 

9. 30 października 2019 r. o dodz.9.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

10. 4 grudnia 2019 roku o godz. 12:30 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

Stronę archiwalną KDO Ds. Środowiska - lata 2014 - 2016

Stronę archiwalną KDO ds. Środowiska - lata 2017 - 2018

Stronę NGO Organizacje Pozarządowe