Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 1599/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Skład Komisji:

1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

3. Fundacja Fundusz Partnerstwa

4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

5. Fundacja Aeris Futuro

6. Fundacja Sendzimira

7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

8. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

9. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie

10. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

11. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły

12. Stowarzyszenie Zielone Kliny

13. Fundacja Otwarty Plan

14. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”

15. Stowarzyszenie na Rzecz Toń

16.Fundacja Dzika Klinika

17. Stowarzyszenie Zielone Swoszowice 

18. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców

19. Fundacja Dzieci w Naturę

Przewodniczący Komisji:

Tomasz Fiszer

Stowarzyszenie Nasza Olszanica

e-mail: KDOsrodowisko@wp.pl

e-mail: naszaolszanica@gmail.com

nr telefonu : + 48 668 396 725

 

Wiceprzewodnicząca Komisji: 

Jolanta Kapica

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

Sekretarz Komisji:

Dorota Kozak

Stowarzyszenie Zielone Swoszowice

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

 

 

Archiwum uchwał KDO ds. Środowiska z lat 2012-2019

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KDO DS. ŚRODOWISKA ZA 2018 R.


 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KDO DS. ŚRODOWWISKA ZA 2019 R.


 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

 

ROK 2020

 

1. 5 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

2. 12 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

 • Protokół z posiedzenia Komisji

 

3. 18 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

4. 27 maja 2020 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

5. 10 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

Protokól z posiedzenia Komisji


ROK 2019

 

1. 23 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

Protokół z posiedzenia Komisji

 

2. 20 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

3. 20 marca 2019 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

4.  24 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

5. 29 maja 2019 r. o godz. 9:00 w Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Brackiej 1

6. 19 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

7. 3 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

8. 25 września 2019 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

 

9. 30 października 2019 r. o dodz.9.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

10. 4 grudnia 2019 roku o godz. 12:30 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

Dokumenty KDO ds. Środowiska z lat 2012-2013

Stronę archiwalną KDO Ds. Środowiska - lata 2014 - 2016

Stronę archiwalną KDO ds. Środowiska - lata 2017 - 2018

Stronę NGO Organizacje Pozarządowe