OSIEDLE PODWAWELSKIE – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW w Krakowie - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 11 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 11 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 27 listopada 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip