BIP MJO - Żłobek Nr 22

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-16 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00

Metka i dziennik zmian2020-07-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa naziemnych miejsc postojowych na terenie otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą realizowaną w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku usług hotelarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 179/17, 179/23, 179/24 obręb 12 Krowodrza przy al. 3 Maja w Krakowie””.

Metka i dziennik zmian2020-07-16 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

„Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali lakierni proszkowej wraz z rozbudową technologii lakierowania proszkowego o proces anodowania na częściach działek nr 228/2, 229/2, 230/2 i 231/2 obr. 12 nowa huta przy ul. Łuczanowickiej 30 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzewa z terenu przy ul. Młyńska 10 - dz. nr 751/1 obr. 4 Śródmieście, ul. Młyńska 7 - dz. nr 936/1 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. nowych drzew.

Metka i dziennik zmian2020-07-16 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej przy ul. Irzykowskiego w Krakowie, na działkach nr 44/10, 45/16 obr. 14 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian2020-07-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Sołtysowska 10d - dz. nr 212/80 obr. 54 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego drzewa.

Metka i dziennik zmian2020-07-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Wileńska 7 - dz. nr 236/2 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. nowych drzew.

Metka i dziennik zmian2020-07-16 ds AU-02-5.6732.262.2019.MSA

wygaśnięcie decyzji nr AU-2/6730.2/1443/2017 z dnia 10.11.2017r. dla inwestycji pn.: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami wbudowanymi, czterech zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe na części działki nr 14 obr.37 Podgórze, budowa drogi dojazdowej (nawierzchnia tłuczniowa) na części działki nr 75 obr.37 Podgórze, budowa drogi dojazdowej na części działki nr 14 obr.37 Podgórze, budowa dwóch zjazdów z działki nr 75 na działkę nr 14 obr.37 Podgórze, w rejonie ul. Unruga w Krakowie" znak sprawy: AU-02-6.6730.2.524.2016.EDA.

Metka i dziennik zmian2020-07-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji:

 -znak WS-05.6131.1.717.2019.MW1 zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew z terenu przy ul. Mazowieckiej 38 dz. nr 374/1 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 49 dz. nr 111/6 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 84, 88 dz. nr 388/1 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 106 dz. nr 60/14 obr. 46 Krowodrza, ul. Wójtowskiej 9 dz. nr 201/40 obr. 46 Krowodrza

-znak WS-05.6131.1.717.2019.MW2 niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Mazowieckiej 88 dz. nr 80/1 obr. 46 Krowodrza

-znak WS-05.6131.1.717.2019.MW3 umarzającej postępowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Racławickiej 32 dz. nr 59/5 obr. 46 Krowodrza.