BIP MJO - Żłobek Nr 22

 Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 22


os. Tysiąclecia 14, 31-605 Kraków

tel. 12-648-12-32, e-mail: biuro@zlobek22.pl

 
Zapraszamy również na naszą stronę domową: www.zlobek22.pl

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek w formie pisemnej lub ustnej. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.