BIP MJO - Żłobek Nr 22

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Komunikaty i ogłoszenia Żłobka Nr 22 w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Żłobka Nr 22 kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-27 Zamknięcie Żłobka Samorządowego Nr 22, os. Tysiąclecia 14

Zamknięcie Żłobka Samorządowego nr 22, os. Tysiąclecia 14