Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn.: „Działania wspierające przedsiębiorczość, z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026”.

W dniu 14.08.2020 roku Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie nr. 1964 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2020 zadania publicznego pn. „Działania wspierające przedsiębiorczość z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

***

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Tytuł zadania publicznego: „Działania wspierające przedsiębiorczość, z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026”.

 

Komórka realizująca: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 120 000 zł.

 

Termin realizacji zadania: 1 września– 31 grudnia 2020r.

 

Miejsce realizacji zadania: Kraków

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 lipca o godz. 15:00.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Działania wspierające przedsiębiorczość z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1632 z dnia 14.07.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Działania wspierające przedsiębiorczość z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

Więcej informacji - pełna treść ogłoszenia, z wszystkimi niezbędnymi załącznikami


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. "Szyldy w Nowej Hucie" w zakresie "Działalość wspomagająća rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości"

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1913/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2020 zadania publicznego pn. „Szyldy w Nowej Hucie” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

*** 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Szyldy w Nowej Hucie” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

na realizację w formie powierzenia  zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Tytuł zadania publicznego: „Szyldy w Nowej Hucie”.

Komórka realizująca: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  100 000 zł.

Termin realizacji zadania: 1 września -  31 grudnia 2020r.

Miejsce realizacji zadania: podobszar rewitalizacji „stara” Nowa Huta wyznaczony w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1399 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Szyldy w Nowej Hucie” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1624 z dnia 10.07.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Szyldy w Nowej Hucie” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Pełna treść ogłoszenia, z wszystkimi niezbędnymi załącznikami


 

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (artykuł 19a)

- środki finansowe Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w tym zakresie, zostały w 2020 roku wyczerpane.

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (2020r.)  - opis

  

 Wykaz złożonych ofert

 

 Ważne!

Składanie ofert jest możliwe tylko osobiście. Przyjmowanie ofert rozpocznie się od dnia 4 czerwca 2020r. (czwartek), od godziny 8:00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10 (parter). W wyznaczonym miejscu będzie można złożyć ofertę i otrzymać potwierdzenie jej złożenia.

Oferty będą przyjmowane jedynie na papierze, dlatego obowiązujące środki bezpieczeństwa podczas składania formularzy to:

  • Formularz składa jedna osoba, ubrana w maseczkę (bądź ma zasłonięte usta i nos) oraz rękawiczki jednorazowe.
  • Formularz składany jest jedynie w wyznaczonym miejscu na parterze budynku przy ul. Brackiej 10 (oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub w innych niż opisane w niniejszym ogłoszeniu formach, nie będą brane pod uwagę).
  • Jeżeli wystąpi potrzeba ustawienia się w kolejce, to powinna się ona znajdować na zewnątrz budynku (w środku nie ma miejsca), odstęp między kolejnymi osobami musi wynosić min. dwa metry. Poszczególni oferenci będą zapraszani do złożenia wniosku pojedynczo, według kolejności przybycia.
  • Na pierwszej stronie wniosku odnotowane zostaną data oraz godzina jego złożenia, co potwierdzone zostanie pieczęcią wpływu.
  • Wnioskodawca otrzyma dokument potwierdzający złożenie oferty zawierający informacje o dacie oraz godzinie jej złożenia.

Więcej informacji i instrukcja wypełniania wniosku.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Konkurs "Mój Pierwszy Biznes"

 

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pierwszy Biznes".

Przedmiotem konkursu jest przygotowany przez uczestników biznes plan prezentujący pomysł na biznes.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano następujące nagrody pieniężne:

1. Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa:

a) I miejsce – nagroda główna: 5 000 zł.

b) II miejsce: 3 500 zł.

c) III miejsce: 2 000 zł.

d) Nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1 500 zł.

2. Nagroda ABSL za najbardziej innowacyjny Biznes Plan: 3 000 zł.

3. Nagroda IPH w Krakowie w kategorii „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie”: 3000 zł.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2430/2019 w sprawie określenia wysokości nagród finansowych w Konkursie „MÓJ PIERWSZY BIZNES” dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

 

 


 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup”

Zarządzenie Nr 1751/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP”

Zarządzenie Nr 1050/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

  Lp. Sygnatura oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba uzyskanych punktów Kwota dotacji Uwagi
1. PI-06.524.1.12.2019 Krakowski Park Technologiczny Toulouse Innovation Adventure 34,8 33 030,00 zł -
2. PI-06.524.1.11.2019 Fundacja Kraków Miastem Startupów Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości 2019 33,8 29 680,00 zł -
3. PI-06.524.1.5.2019 Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta 33,8

78 890,00 zł

 -

4. PI-06.524.1.7.2019 Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych Projekt: firma 33,4 22 581,00 zł  -
5. PI-06.524.1.6.2019 Stowarzyszenie B1 Innowator NH 32,4 66 057,00 zł -
6. PI-06.524.1.1.2019 Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych #digitalfest 2019 31,8

36 000,00 zł

 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI: 266 238,00 zł 

 

 

Ogłoszenie naboru projektów do Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” oraz ogłoszenie naboru do Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 297/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie i naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

 

 

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w poprzednich latach.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt “Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska,

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski.

 

Wartość projektu: 1 953 308,50 PLN

Wartość dofinansowania: 1 660 312,23 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Rozwoju Miasta

Okres realizacji: 16 maja 2016 - 31 grudnia 2018

 

Opis projektu:

Celem projekt jest kreowanie wizerunku gospodarczego Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz regionu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, opartych na współpracy biznesu, samorządu i nauki. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału MŚP regionu poprzez kreowanie sieci współpracy z partnerami ukraińskimi, stworzenie warunków dla ich ekspansji na rynek ukraiński oraz poprzez kreowanie sieci współpracy lokalnych środowisk naukowych, biznesowych i startupowych i promowanie ich jako mocnego wsparcia dla marki Krakowa i Małopolski.

W ramach projektu zaplanowany jest również udział Miasta Kraków w trzech edycjach międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Formuła targów nastawiona jest na przekaz informacji dotyczących potencjału i gospodarczych możliwości miasta, dotarcie do jak największej liczby inwestorów z ofertą inwestycyjną oraz kreowanie w środowisku biznesowym mocnej, stabilnej i konkurencyjnej marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie.

Projekt przyczyni się do:

• tworzenia sieci współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, pracownikami naukowymi i studentami zainteresowanymi komercjalizacją wyników ich badań a ich odpowiednikami na Ukrainie,

• stworzenia warunków, dzięki którym Kraków i Małopolska nie staną się jedynie przystankiem dla ukraińskich przedsiębiorców i startupów na drodze na zachód, ale trwale zwiąże ich z Krakowem i Małopolską,

• wzmocnienia wizerunku gospodarczego regionu, wzrostu liczby przedsiębiorstw sprawnie działających na terenie Krakowa i Małopolski, poszerzenia rynków zbytu dla MŚP (poprzez ekspansję na rynek ukraiński).

 

 

 Więcej informacji na temat projektu

 

Projekt został zakończony.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

CERIecon Playpark - infomacje o projekcie.

 

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy. Pierwszy finał, który odbył się w lutym 2018 roku w Stuttgarcie wygrał krakowski startup przygotowywany przez naszych ekspertów!

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw.

 

Projekt został zakończony.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona business.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.business.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich