Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Tajniki Realnego Biznesu" - termin składania uwag: 27.09.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Organizacja konfeencji z okazji 10 rocznicy powstania społeczności Women in Technology" - termin składania uwag: 26.09.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Festiwal Inicjatyw Społecznych w Ambasadzie Krakowian" - termin składania uwag: 22.09.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Wspieramy przedsiębiorstwo dla obcokrajowców " - termin składania uwag: 27.08.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."KITS: Investor Day" - termin składania uwag 23.08.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Młodzieżowa Szkoła Przedsiębiorczości" - termin składania uwag 23.08.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn." Przywództwo z misją: Laboratorium 2019" - temin składania uwag 11.08.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Wsparcie krakowskiej społeczności startupowej w zakresie edukacji młodzieży szkolnej" - temin składania uwag 11.08.2019

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Summer Jam 2019" - temin składania uwag 05.08.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 sierpnia 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

  • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)
  • drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji" - temin składania uwag 25.07.2019

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 lipca 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

  • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)
  • drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

Oferta

Formularz uwag


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Film promujący postawy przedsiębiorcze" - termin zgłaszania uwag upłynął

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

  • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)
  • drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

Oferta

Formularz uwag

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Udział w międzynarodowym konkursie inżynierii rakietowej Spaceport America Cup 2019" - termin zgłaszania uwag upłynął

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

  • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)
  • drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwagOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „KRK InnoTech Summit: Demo Day” - termin zgłaszania uwag upłynął

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 maja 2019 r.

 

 

przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 

 

na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji) drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

 

Oferta

Formularz uwag

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „2Taj czyli Projekt tutaj, wydanie drugie, poszerzone” - termin zgłaszania uwag upłynął

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 maja 2019 r.

 

przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 

na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji) drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Shapers of the Future 2019” - termin zgłaszania uwag upłynął

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 01 maja 2019 r.

przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 

    na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)     drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Konkurs Konstrukcji Studenckich "KOKOS 2019" - termin zgłaszania uwag upłynął

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 kwietnia 2019 r.

przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 

    na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)     drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Oferta

Formularz uwag

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Warsztat Pracy Inforbrokera WPI 4.0” - termin zgłaszania uwag upłynął

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 kwietnia 2019 r.

przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 

  • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)
  • drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

 

Oferta

Formularz Uwag

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________