logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


OGŁOSZENIEM z dnia 22 maja 2020 r. o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że z dniem 24 maja 2020 r.
z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: AZORY-ZACHÓD, CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C, GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK, KLEPARZ, RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA.


W ogłoszeniu określono również zasady przeprowadzania wyłożeń do publicznego wglądu, składania uwag oraz określono terminy dyskusji publicznych.
Pełna treść ogłoszenia z dnia 22 maja 2020 r.Odnośnik do ogłoszenia
 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK"
  - do dnia 10 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 2 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuGÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK


 2. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ"
  - do dnia 10 lipca 2020 r.

  - dyskusja publiczna w dniu 7 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKLEPARZ


 3. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C"
  - do dnia 10 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 9 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C


 4. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA"
  - odbyło się w dniach od 18 lutego do 17 marca 2020 r.
  - dyskusja publiczna odbyła się w dniu 5 marca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 1 czerwca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuRYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA


 5. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD"
  - odbyło się w dniach od 17 lutego do 16 marca 2020 r.
  - dyskusja publiczna odbyła się w dniu 3 marca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 1 czerwca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuAZORY - ZACHÓD


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip