logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów i uchwały krajobrazowej oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.

Wyłożenia projektów do publicznego wglądu odbywają się na ul. Mogilskiej 41, parter pokój 2.

Ogłoszenia o trwających wyłożeniach do publicznego wglądu są wywieszane na tablicy informacyjnej obok pokoju 3 (Informacja planistyczna).
 1. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE"
  - w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r.

  - dyskusja publiczna w dniu 21 stycznia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 14 lutego 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuMISTRZEJOWICE - POŁUDNIE


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZABŁOCIE - ZACHÓD"
  - w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 29 stycznia 2020 r.

  - dyskusja publiczna w dniu 14 stycznia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 12 lutego 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuZABŁOCIE - ZACHÓD


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip