logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.W SIEDZIBIE WYDZIAŁU można zapoznawać się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami planów wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty
- mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542


INFORMACJE o dyskusjach publicznych znajdują się na stronie ZAPROSZENIA - tutajOdnośnik do strony zaproszeń
INFORMACJA dotycząca obecnego działania Wydziału Planowania Przestrzennego - tutajOdnośnik do strony z informacją

INFORMACJA o sposobach składania drogą elektroniczną uwag, wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz nowy adres e-mail dedykowany składaniu uwag do wykładanych projektów planów: uwagi-bp@um.krakow.pl - szczegóły w informacji - tutajOdnośnik do strony z informacją 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LINDEGO"
  - w dniach od 16 września do 14 października 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 22 września 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 28 października 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuLINDEGO


 2. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA"
  - w dniach od 14 września do 12 października 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 1 października 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 26 października 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuWIEDEŃSKA


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA"
  - w dniach od 31 sierpnia do 28 września 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 1 września 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 12 października 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA


 4. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA"
  - w dniach od 24 sierpnia do 21 września 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 15 września 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 5 października 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuWOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA


 5. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO"
  - w dniach od 24 sierpnia do 21 września 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 17 września 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 8 października 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuREJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO


 6. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - ZACHÓD"
  - w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 13 sierpnia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 21 września 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuWESOŁA - ZACHÓD


 7. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC"
  - w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 21 września 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuMISTRZEJOWICE - PÓŁNOC


Odnośnik do strony Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne