Sporządzany plan WITA STWOSZA Logo
 

Powierzchnia planu - 22,5 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

LokalizacjaW dniu 9 maja 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CI/2639/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITA STWOSZA".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarami i granicami planu


Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy określi zasady kontynuacji i rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy, umożliwiając prawidłowe kształtowanie przestrzeni, tak aby rozwiązania przestrzenne tworzyły harmonijną całość oraz uwzględniały uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjne, kulturowe i środowiskowe, w tym uwarunkowania związane z położeniem obszaru w strefie buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych