Sporządzany plan STARY BIEŻANÓW Logo
 

Powierzchnia planu - 224,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 6 kwietnia do 8 maja 2018 r.

Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Celem planu jest utrzymanie na terenie Starego Bieżanowa jednorodnego charakteru zabudowy jednorodzinnej oraz ochrona przed zabudową terenów zielonych znajdujących się na jego obszarze.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-06 08:10:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-29 11:52:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 09:29:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-14 14:42:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-08 12:20:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 14:23:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-01 12:58:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:50:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-17 14:59:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-03 11:23:48
TOMASZ GDULA
 Edycja