UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
74
ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Zespołu opiniującego oferty na zadanie w zakresie pomocy społecznej obejmujące świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki w miejscu ich zamieszkania, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 marca 2004 do 31 grudnia 2006 roku oraz regulaminu pracy Zespołu opiniującego.
2004-01-23
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

Dziennik zmian dokumentu:

2004-01-27
ROBERT SKALNY – ADMINISTRATOR BIP
 publikacja

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii