Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 6 czerwca 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ""TONIE - JURAJSKA" - uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-06-07
Data publikacji:
2018-06-07
Data aktualizacji:
2018-06-07