Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 11 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIX/2582/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" (-> Odnośnik do strony planu) - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-04-12
Data publikacji:
2018-04-12
Data aktualizacji:
2018-04-12