Dokument archiwalny
Anulowanie oferty Fundacji ARKA na realizację zadania publicznego

Odwołuje się postępowanie w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Wydawnictwa edukacyjne – Dzień Czystego Powietrza, Ogólnopolska Lekcja Ekologiczna” wszczęte złożeniem oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), przez Fundację Ekologiczną „ARKA”, ul. Walecznych 23, 43-344 Bielsko-Biała.

Przyczyną odwołania postępowania jest nie spełnienie wymogu formalnego przez złożoną ofertę, polegającego na błędnym wskazaniu formy realizacji ww. zadania publicznego.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2014-09-01
Data publikacji:
2014-09-01
Data aktualizacji:
2014-09-01