Dokument archiwalny
Oferta Fundacji Ekologicznej ARKA na realizację zadania publicznego pn. „Wydawnictwa edukacyjne – Dzień Czystego Powietrza, Ogólnopolska Lekcja Ekologiczna”

Oferta Fundacji Ekologicznej ARKA na realizację zadania publicznego pn. „Wydawnictwa edukacyjne – Dzień Czystego Powietrza, Ogólnopolska Lekcja Ekologiczna”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wydawnictwa edukacyjne – Dzień Czystego Powietrza, Ogólnopolska Lekcja Ekologiczna” przez Fundację Ekologiczną ARKA, ul. Walecznych 23, 43-344 Bielsko-Biała, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska UMK (treść oferty dostępna w pok. 404) oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Referacie Planowania i Realizacji Budżetu Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój 404 lub drogą elektroniczną na adres: ws.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Oferta

Formularz uwag


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2014-08-12
Data publikacji:
2014-08-12
Data aktualizacji:
2014-08-12