Dokument archiwalny
Rozpatrzenie uwag

ROZPATRZENIE UWAG dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
(Odnośnik do rozpatrzenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2014-02-04
Data publikacji:
2014-02-04
Data aktualizacji:
2014-02-04