Dokument archiwalny


ROZPATRZENIE UWAG dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


Wyłożenie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.  (PIERWSZE WYŁOŻENIE)ZARZĄDZENIE NR 1006/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:


dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


Wykaz i sposób rozpatrzenia:dokument pdf-tekstZałącznik nr 1

dokument pdf-tekstZałącznik nr 2

dokument pdf-tekstZałącznik nr 3

dokument pdf-tekstZałącznik nr 4

dokument pdf-tekstZałącznik nr 5

dokument pdf-tekstZałącznik nr 6

dokument pdf-tekstZałącznik nr 7

dokument pdf-tekstZałącznik nr 8

dokument pdf-tekstZałącznik nr 9strona bipPowrót do poprzedniej strony