Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA-GROTTGERA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu do dnia 24 sierpnia 2012 r.
Odnośnik do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-07-10
Data publikacji:
2012-07-10
Data aktualizacji:
2012-07-10