Dokument archiwalny
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

Prezydent Miasta Krakowa zgodnie z zarządzeniem nr 2334/2009 z dnia 23 października 2009 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji na rok 2010 zadań publicznych w następujących zakresach:

  • „Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym",
  • „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży",
  • „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości",
  • „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych".


Termin składania ofert upływa 30 listopada 2009 roku.

 

Zobacz:

Zarządzenie nr 2334/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2009 r. 23 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2010 zadań publicznych w następujących zakresach: „Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym", „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży", „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości", „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych". [.PDF]

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Zobacz także: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 2010 rok

Załączniki:
OTWARTY KONKURS OFERT NA ROK 2010 - OGŁOSZENIE
WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO [.DOC]
WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO [.DOC]
sprawozdanie MOWIS wersja zabezpieczona
oferta 2010 wersja zabezpieczona

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ WALCZAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-28
Data publikacji:
2009-10-28
Data aktualizacji:
2009-10-30